INTERNATIONAL DANCE OPEN BUDAPEST 2019 26-27.10.2019

ЗАБЕЛЕШКА
Пријавување-одјавување на натпреварувачите го вршат танцовите клубови кои мораат прво да се регистрираат!
Кога ке се регистрирате, сами утврдете го своето КОРИСНИЧКО ИМЕ И ЛОЗИНКА.
Запомнете ги,бидејќи со нив се најавувате кога пријавувате и одјавувате натпреварувачи.
Ако сте го заборавиле своето корисничко име и лозинка,немојте повторно да го регистрирате клубот!
Во форма на логирање, прашајте го вашиот детали и тие ќе бидат испратени на вашата e-mail адреса.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ : 01.10.2019 до 23:59
РОК ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА МУЗИКАТА : 25.10.2019 до 21:00
За сите натпреварувачи кои танцуваат на сопствена музика,ПОТРЕБНО е ИСПРАЌАЊЕ НА МУЗИКА
Compiled by MasterDance ® MasterSoft